WORKS

椀「紅白」

データ

椀「紅白」
2004年

椀「紅白」

漆、陶

urushi, ceramic